Linda Eek - pilates och core integration

Privat träning

Min erfarenhet är att den individuella träningen är det mest effektiva sättet att gå in i Pilatesträningens principer. Individuell träning rekommenderas för dig som på kortast möjligast tid vill fördjupa dig och lägga grunden till denna unika träningsform. Den passar också dig som uppskattar att träna ensam och få instruktörens totala uppmärksamhet. Pilates är en precisionsträning som kräver maximal koncentration, och att då få träna i en lugn miljö utan störning från andra är optimalt. Ring så diskuterar vi hur vi på bästa möjliga sätt kan tillgodose dina förutsättningar och behov och gemensamt komma fram till en träning som passar just dig.

Träningen sker på arbetsplatsen, i hemmet eller i studion på söder. Inga mattor eller annan utrustning krävs av dig. Träning med pilatesbollar sker enbart i studion.

Pris enstaka lektioner: 700 kr (inkl moms)
10-kort finns till rabatterat pris, 650 kr/lektion

För bokning och information ring Linda Eek på telefon 070 397 42 16.
Avbokning måste ske 24h innan bokad tid annars debiteras full betalning.

 Linda Eek Pilates & Core Integration | Renstiernas gata 25 | 116 28 Stockholm | 070 3974216