Linda Eek - pilates och core integration

Pilates - mer än ett lustigt namn

Joseph Hubertus Pilates utvecklade sin unika träningsmetod som kom att kallas Pilatesmetoden i början av 1900-talet i tyskland för att på 1920-talet ta den till USA. Upptakten till Pilatesmetoden var en serie övningar med fokus på andning som utfördes på golvet, han kallade detta "controligy". Dessa övningar finslipades och utvecklades genom åren och kom att bli det vi idag kallas Pilatesmetoden. Övningarna utförs antingen liggandes på en matta på golvet eller i pilatesmaskiner.

Genom att träna Pilates vinner man många fördelar; ökad lungkapacitet och cirkulation genom djup- och hälsosam andning är ett primärt fokus. Styrka och flexibilitet speciellt i buk- och ryggmuskelatur samt koordination, både muskulärt och mentalt, är nyckelkomponenter i ett effektivt pilatesprogram. Bendensiteten och rörligheten i leder ökar och många upplever att de får en positiv kroppsuppfattning för första gången. Pilatesträning hjälper dig att hitta balans och kontroll i kroppen och den förmågan sprids till andra delar av ditt liv.

Pilates som ett sätt att leva

Idag är Pilatesmetoden mer än bara en trend, den är ansedd att vara en av de säkraste och mest effektiva träningsmetoderna. Våra dagliga rutiner och vanor leder ofta till dålig hållning, muskelvärk och obalanser i kroppen. Det är bevisat att Pilates hjälper till att balansera, stärka och stretcha kroppen samt hjälper till att överkomma dess fysiska begränsningar. Genom att integrera Pilates i våra dagliga liv kommer vi att prestera bättre, må bättre och se bättre ut.

Pilates anpassat till ditt liv

Vi vill alla utnyttja vår fulla potential och ta hand om våra kroppar men vi uppslukas lätt av våra hektiska scheman och dagliga rutiner. Genom att anlita din personliga pilatesinstruktur kan träningen anpassas till just ditt liv. Träningen kan ske i ditt hem, på din arbetsplats eller i studio.

 Linda Eek Pilates & Core Integration | Renstiernas gata 25 | 116 28 Stockholm | 070 3974216