Om Linda Eek

Linda kom i kontakt med Pilates för första gången på Danshögskolan. Intresset ökade succesivt i och med att hon upptäckte de otroliga fördelarna med att, som dansare, träna Pilates. Hon erhöll sitt certifikat för undervisning av Pilates mattklasser vid Kane School of Core Integration i New York 2005, och har undervisat Pilates sedan dess. Linda åker regelbundet till New York för att hämta inspiration och vidareutbilda sig i Pilates.

Linda är dansare och utbildad danspedagog vid Danshögskolan i Stockholm. Efter danshögskolan specialiserade hon sig på Simonsonteknik som hon studerade vid DanceSpace Center i New York. Linda certifierades av Lynn Simonson i Simonsonteknik 2004.

 Linda Eek Pilates & Core Integration | Renstiernas gata 25 | 116 28 Stockholm | 070 3974216