Linda Eek - pilates och core integration

Träning i grupp

Fär att garantera en kvalitativ träning med bästa resultat sker gruppträning endast med 3-4 personer. Träningen sker i studion på Renstiernasgata 25. Ring för bokning av grupp eller intresseanmälan av träning i grupp.

Semiprivat träning
Semiprivat betyder att du tränar tillsammans med en annan person; en vän, partner eller arbetskollega. Effekterna är liknande som vid privat träning men ni delar på priset och uppmärksamheten. Bäst harmoni och resultat uppnås om ni som tränar har ungefär samma behov och förutsättningar. Träningen sker i studion på Renstiernas gata 25.

Pris enstaka lektioner semiprivatträning: 400 kr/person (inkl moms)
Pris enstaka lektioner träning i grupp: 285 kr/person (inkl moms).


För bokning och information ring Linda Eek på telefon 070 397 42 16.
Avbokning måste ske 24h innan bokad tid annars debiteras full betalning.

 Linda Eek Pilates & Core Integration | Renstiernas gata 25 | 116 28 Stockholm | 070 3974216